Program Botoșani 2020-2024

FAPTELE următorului mandat Flutur, finanțate și GARANTATE de UE

În această perioadă electorală, toți candidații vă vor face zeci și zeci de promisiuni fără nicio acoperire privind proiectele lor, care mai de care mai fanteziste. Primarul Cătălin Flutur este singurul în măsură să prezinte nu o înșiruire de promisiuni, ci FAPTELE URMĂTORILOR 4 ANI. Proiectele lui Flutur sunt finanțate prin contracte deja semnate, deci realizarea lor este GARANTATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ.

110 MILIOANE DE EURO, BANI EUROPENI, PENTRU BOTOȘANI

1.1  Reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – reabilitare cale rulare traseu 101

VALOARE:19.138.583,91 euro.
Cuprinde:

 • reabilitare cale rulare tramvai 101;
 • implementare sistem de e-ticketing;
 • sistem de supraveghere video în intersecții și stațiile de tramvai;
 • lucrări de modernizare a peroanelor (stațiilor de tramvai).

1.2  Reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – reabilitare cale rulare traseu 102.

VALOARE: 18.818.890 euro.
Cuprinde:

 • reabilitare cale rulare tramvai 102;
 • implementare sistem de e-ticketing;
 • sistem desupraveghere video în intesecții și stațiile de tramvai;
 • lucrări de modernizare a peroanelor (stațiilor de tramvai).

1.3  Achiziție mijloace de transport public – tramvaie cu o lungime de 18 m, Botoșani (proiect în parteneriat cu MLPDA)

VALOARE: 18.222.630,32 euro.
Cuprinde:

 • achiziția a 9 tramvaie cu lungimea de 18 m, cu o capacitate totală de minim 100 locuri din care minim 32 pe scaune fixe, nerabatabile, pentru operarea pe rutele 101 și 102.

2.1  Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 22.

VALOARE: 655.524,36 euro.
Cuprinde:

 • modernizare și reabilitare corp clădire C1-961 mp;
 • crearea unui spațiu exterior compus dintr-un loc de joacă de 855 mp pentru copii, dotat cu mobilier corespunzător, alei pietonale 1139.50 mp și spații verzi 986.50 mp.

2.2  Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron.

VALOARE: 661.128,83 euro.
Cuprinde:

 • modernizarea și reabilitarea a două clădiri destinate învățământului preșcolar;
 • crearea unui spațiu exterior de joacă pentru copii, dotat cu mobilier.

2.3  Construire și echipare creșă pentru educația timpurie antepreșcolară cartier ANL Cișmea.

VALOARE: 665.520,15 euro.
Cuprinde:

 • crearea unei noi creșe în Municipiul Botoșani în suprafață de 821,92 mp.

2.4  Reabilitare și modernizare Grup Școlar ”Petru Rareș”

VALOARE: 1.171.525,98 euro.
Cuprinde:

 • reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii C11 cu destinație de „Corp B învățământ P+1”, în suprafață totală de 638 mp;
 • reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii C17 cu destinație de „atelier”, în suprafață totală de 318 mp;
 • reabilitarea și modernizarea clădirii C8 cu destinație de „sală de sport”, în suprafață totală de 231 mp.

2.5  Servicii educaționale pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Botoșani.

VALOARE: 302.784,95 euro.
Cuprinde:

 • servicii educaționale pentru copiii aflați în risc de abandon școlar – 300 de copii din comunitățile marginalizate;
 • servicii de tip ”A Doua șansă” pentru 20 de persoane.;

2.6  Creșterea eficienței energetice a Colegiului Național Mihai Eminescu

VALOARE: încă nedefinitivată putând ajunge la maxim 25 milioane
euro.

Cuprinde:

 • creșterea performanței energetice a clădirilor în care funcționează instituții de învățământ.

2.7  Creșterea eficienței energetice a Liceului Pedagogic Nicolae Iorga

VALOARE: încă nedefinitivată putând ajunge la maxim 25 milioane
euro.

Cuprinde:

 • creșterea performanței energetice a clădirilor în care funcționează instituții de învățământ.

2.8  Creșterea eficienței energetice a Liceului de Artă Ștefan Luchian

VALOARE: încă nedefinitivată putând ajunge la maxim 25 milioane euro.
Cuprinde:

 • creșterea performanței energetice a clădirilor în care funcționează instituții de învățământ.

2.9  Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr. 10

VALOARE: încă nedefinitivată putând ajunge la maxim 25 milioane
euro.

Cuprinde:

 • creșterea performanței energetice a clădirilor în care funcționează instituții de învățământ.

2.10  RESPONSE- Municipiul Botoșani face parte dintr-un consorțiu de entități din: Turku (Finlanda), Dijon (Franța) Eordala (Grecia), Bruxelles (Belgia), Gabrovo (Bulgaria), Luhansk (Ucraina) Zaragoza (Spania), București (Romania)

VALOARE: 23.558.437,25 euro, din care 299.000 euro alocați Municipiului Botoșani

2.11  Parteneriat româno-ucrainean pentru schimbările climatice – cu Primăria și Universitatea de Petrol și Gaze Ivano Frankivsk

VALOARE: 82.272 euro
Cuprinde:

 • La Botoșani și la Ivano Franivsk se vor înființa câte o agenție locală de mediu și câte un centru de Inovare destinat copiilor, după modelul unui centru deja pilotat de Universitatea de Petrol și Gaze din Ivano Frankivsk- Instalarea de echipamente inovatoare pentru prezentarea surselor de energie regenerabilă;
 • Monitorizarea planului de acțiune pentru energia durabilă și climă;

2.12  Împuternicirea și participarea activă a copiilor ca resursă autentică a teritoriului

VALOARE: 58.347 euro
Cuprinde:

 • Creșterea participării, luarea deciziilor și responsabilitatea socială a copiilor în comunitățile lor locale și în societatea europeană în ansamblu;
 • Dezbateri ale politicii publice locale și europene cu privire la problemele care sunt importante pentru copiii care trăiesc în zone defavorizate din punct de vedere economic și social și cu o prezență scăzută a inițiativelor educaționale și de formare;

3.1  Asfaltarea Străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian.

VALOARE: 1.300.000 euro.

3.2  Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Botoşani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – etapa II.

VALOARE: 1.443.691,47 euro.
Cuprinde:

 • achiziționarea și implementarea unui sistem de achiziție și transmitere date, supraveghere și acționare la distanță a SACET.

3.3  Eficientizarea iluminatului public stradal, pietonal și ornamental aflat în proprietatea Municipiului Botoșani.

VALOARE: 2.830.537,88 euro.

3.4  Eficientizarea iluminatului public – porțiuni care nu au fost cuprinse în alte proiecte vizând iluminatul public.

VALOARE: 200.000 euro.

4.1  Consolidarea și restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu”.

VALOARE: 4.999.999,77 euro.
Cuprinde:

 • consolidarea structurii de rezistență a clădirii – finalizată;
 • consolidarea elementelor structurale ale clădirii monument istoric – finalizată;
 • restaurarea și amenajarea spațiilor interioare și a fațadelor exterioare;
 • restaurarea componentelor artistice interioare și exterioare ale clădirii.

4.2  Reabilitarea și dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul Bisericii Sfântul Gheorghe.

VALOARE: 1.559.777,58 euro.
Cuprinde:

 • consolidare, restaurare, refacere a construcțiilor monumente istorice, părți ale Ansamblului Bisericii Sfântul Gheorghe.

4.3  Eminescu – o cultura, o rută, în parteneriat cu Primăria Bălți

VALOARE: 758.218,50 euro.
Cuprinde:

 • dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea Municipiul Botoșani ca destinație de importanță transfrontalieră

4.4  Întoarcere la rădăcinile noastre comune – cu Primăria Ivano Frankivsk, Ucraina

VALOARE: 938.560 euro, din care 520.800 euro alocați Municipiului Botoșani

Cuprinde:

 • ateliere pentru promovarea diversității;
 • festivaluri ale diversității culturale transfrontaliere;
 • conferințe transfrontaliere privind conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric;
 • lucrări de infrastructură pentru crearea și dezvoltarea noilor produse culturale și turistice;
 • înființarea Muzeului Multimedia al Diversității Culturale Botoșani;
 • descoperirea orașului pierdut: scanare profesională
  subterană a centrului istoric Botoșani.

5.1  Eficiență și performanță în administrația publică locală a Municipiului Botoșani

VALOARE: 601.651,88 euro.
Cuprinde:

 • Introducerea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative din UAT Municipiul Botoșani și reducerea birocrației pe seama implementării unei soluții informatice unitare, în completarea celor deja implementate.

5.2  Simplificarea administrativă și reducerea birocrației prin implementarea de măsuri de digitalizare în municipiul Botoșani

VALOARE: 625.388 euro.
Cuprinde:

 • Digitalizare taxe și impozite
 • Integrarea tuturor informatiilor legate de cadastru, patrimoniu, investiții într-o singură platformă
 • Un nou site pentru primărie

5.3  DigiPlace Proiect în parteneriat cu municipalități din Messina (Italia), Roquetas de Mar (Spania), Oulu (Finlanda), Saint-Quentin (Franța), Municipiul și Consiliul Regional din Trikala (Grecia), Portalegre (Portugalia), precum și Centrul de Inovare Digitală Ventspils (Letonia).

VALOARE: 66.505 euro buget total proiect, din care 9.975 euro
este bugetul aferent UAT Municipiul Botoșani.

6.1  Amenajare Versant “Pacea”, str. Pacea, Municipiul Botoșani.

VALOARE: 2.923.579,09 euro.
Cuprinde:

 • reconversia unei suprafețe degradate și transformarea acesteia într-un spațiu de agrement, prin construcția a 190.169,23 mp de spațiu verde;
 • odihnă: foișoare, grătare, mobilier picnic, pergolă, bănci
 • agrement: skatepark, zona pentru jocurile de iarnă (pârtie săniuș, tubing), loc de joacă, zonă paintball, zonă escaladă, tir cu arcul, căsuțe în copaci, zonă tiroliană, terenuri sport (fotbal, baschet), labirint natural;
 • alei, trotuare

6.2  Amenajarea zonei de recreere, Str. Vârnav, nr. 17A, în Municipiul Botoșani.

VALOARE: 724.852,13 euro.
Cuprinde:

 • reconversia unui teren degradat, neutilizat, prin transformarea într-un parc constituit din zone înierbate/spațiu verde – 3.762,27 mp și din zone destinate activităților sportive și recreative – 334,73 mp;
 • pistă alergare, fântână arteziană, fântână apă potabilă (2 buc), bănci smart parc, iluminat.

6.3  Amenajarea zonei de recreere Str. Adrian Adamiu FN, în municipiul Botoșani.

VALOARE: 487.891,95 euro.
Cuprinde:

 • amenajarea unui părculeț în suprafață de 990 mp cu zone de recreere, spații de joacă, zone de sport, spații de relaxare, zonă verde și alei pietonale;
 • reabilitarea și modernizarea Tronsonului 2 – Str. Adrian Adamiu – în suprafață de 347.10 mp în vederea îmbunătățirii condiției infrastructurii stradale/pietonale.

6.4  Amenajarea zonei de recreere Adrian Adamiu nr. 12B, în Municipiul Botoșani.

VALOARE: 216.631,94 euro.
Cuprinde:

 • amenajarea unui părculeț în suprafață de 250 mp cu zone de recreere, spații de joacă, zone de sport, spații de relaxare, zonă verde și alei pietonale;
 • reabilitarea și modernizarea Tronsonului 1 – Str. Adrian Adamiu, în suprafață de 1.022,20 mp, în vederea îmbunătățirii condiției infrastructurii stradale/pietonale.

6.5  Amenajarea zonei de recreere Aleea Nucului nr. 12 A, în Municipiul Botoșani.

VALOARE: 397.799,06 euro.
Cuprinde:

 • Amenajarea unui părculeț în suprafață de 990 mp cu zone de recreere, spații de joacă, zone de sport, spații de relaxare, zonă verde și alei pietonale.

6.6  Amenajare spațiu relaxare Scuar Liceu Pedagogic.

VALOARE: 70.000 euro.
Cuprinde:

 • zonă smart, alcătuită din 2 stâlpi de iluminat fotovoltaici, ce vor alimenta 4 bănci dispuse în zona adiacentă;
 • 5 stâlpi de iluminat ambiental; amenajare alei pietonale în suprafață de 252 mp;
 • 1 foișor în centrul scuarului;
 • 10 bănci de odihnă, dispuse pe aleile parcului și dotate cu pergole și plante agățătoare;
 • 10 coșuri de gunoi.

7.1  Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar integrat

VALOARE: 323.870,96 euro.
Cuprinde:

 • operaționalizare Centru Comunitar Integrat, amenajat în cadrul fostei Grãdinițe 10;
 • acordare de servicii sociale și/sau medico-sociale pentru 420 persoane; analize medicale gratuite pentru 840 persoane.

7.2  ZUM Botoșani în acțiune.

VALOARE: 290.440,85 euro.
Cuprinde:

 • înființare “Poliția seniorilor“ în zonele ZUM;
 • implicarea asociațiilor de proprietari în activitãți
  voluntare de reciclare selectivã;
 • operaționalizarea magazinului social printr-un sistem de achiziționare a produselor contra unui numãr de ore de muncã în folosul comunitãții;
 • campanie de promovare a activitãților de voluntariat în rândul elevilor;
 • ampanii de sprijin reciproc intre copii/tineri și pensionari;
 • evenimente de promovare a multiculturalitãții între români, rromi, evrei, armeni, lipoveni etc.

7.3  ”NESES – „Start-up social Nord Est” – antreprenoriat social sustenabil în Regiunea Nord-Est.

VALOARE: 487.891,95 euro.
Cuprinde:

 • dezvoltarea competențelor cheie necesare pentru înființarea unei întreprinderi sociale în rândul a 102 persoane fizice din Regiunea Nord Est care doresc sã înființeze întreprinderi sociale;
 • sprijinirea creãrii și dezvoltãrii a 21 de întreprinderi sociale, precum și a 105 noi locuri de muncã.

VOTAȚI PENTRU DEZVOLTARE!

Dragii mei, pentru a putea dezvolta orașul e nevoie de bani atrași, de proiecte, de viziune. Pentru asta, am nevoie de sprijinul unei majorități constructive în Consiliul Local. La fel cum am nevoie de sprijinul Consiliului Județean. De aceea, vă rog:

 • VOTAȚI Cătălin Flutur primar! (poziția 5 pe buletinul de vot)

 • VOTAȚI lista de consilieri municipali PNL! (poziția 6 pe buletinul de vot)

 • VOTAȚI Costel Șoptică președinte al CJ Botoșani! (poziția 5 pe buletinul de vot)

 • VOTAȚI lista de consilieri județeni PNL! (poziția 5 pe buletinul de vot)