Fundamentată prin cele 10 direcții ale agendei NOVIO 2024, Axa Prioritară Botoșani 2030 cuprinde 3 mari proiecte pe care le voi dezvolta ca primar:

Proiectul nr. 1 – Înființarea Parcului Industrial Botoșani

 

Justificare:

 • În plan local, nu este activ niciun Parc Industrial capabil să absoarbă cererea de locuri de muncă (mai ales a celor bine plătite)
 • Perspectiva construirii în proximitate a unei autostrăzi constituie o oportunitate de creștere economică, de care trebuie profitat
 • Din perspectiva nivelului salarizării, populația ocupată din Botoșani este caracterizată de venituri financiare insuficiente pentru asigurarea unui nivel de trai decent
 • Importante segmente ale industriilor ușoare și servicilor adiacente nu sunt acoperite într-o măsură suficientă (spre exemplu, industria constructoare de mașini, confecții textile și pielărie, IT ș.a)
 • Economiile locale sectoriale sunt în marea lor parte neatractive, lipsite de diversitate și reduse atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ
 • Prin comparație cu alte orașe din țară și regiune, investițiile străine directe (ISD) sunt cotate cu valori și ponderi infime

 Beneficii:

 • Creșterea ofertei în piața locurilor de muncă și a nivelului slarizării, ceea ce va conduce la reducerea indicatorilor migrației forței de muncă (temporare sau definitive)
 • Importarea de know-how tehnologic și preluarea unor noi standarde în planul economiei locale
 • Un aport semnificativ mărit al companiilor și o solidă contribuție la bugetul local, prin intrări de taxe și impozite locale, defalcări de la bugetul de stat, TVA etc.
 • Apariția și dezvoltarea de servicii terțiare

Proiectul nr. 2 – Modernizarea Infrastructurii rutiere și a transportului public, creșterea mobilității urbane

 

Justificare:

 • Actuala rețea (tramă) stradală prezintă o structură care, în trecut, a fost modelată pe cerințe urbane ce se dovedesc a fi depășite
 • Renunțarea la infrastructura de transport public cu tramvaie (scoaterea căilor de rulare) a deformat planul stradal municipal, iar aceasta impune o resistematizare, prin realizarea unui Studiu de Trafic profesionist, cu evidențierea și propunerea de soluții tehnice
 • Transportul public este deficitar în zonele periurbane, iar Zona Metropolitană reprezintă o piață insuficient studiată și exploatată
 • Dotările mijloacelor de transport și a complexului logistic adiacent sunt rămase la un nivel inferior de calitate și performanță (capacitatea vehiculelor, tipul și modalitățile de achiziție a biletelor – ticketing, designul stațiilor, timpii de așteptare, digitalizarea serviciilor)
 • Mijloacele alternative de transport persoane sunt ca și inexistente, fapt datorat precarității infrastructurii specifice (de exemplu, starea și lungimea pistelor de bicicletă)
 • Sistemul de parcare nu este adaptat la condițiile de mobilitate urbană, distribuirea și tarifarea locurilor de parcare cu plată nu este acordată la nevoile și funcționalitatea orașului.

Beneficii:

 • Interconectarea șoselei de centură cu arterele centrale ale orașului
 • Fluidizarea traficului în zonele aglomerate, cu efect benefic asupra protecției mediului (scăderea indicilor de poluare chimică și fonică)
 • Limitarea accesului în zona centrului istoric și a monumentelor
 • Adaptarea și redimensionarea unor artere principale pentru a le crește capacitatea de preluare a traficului (cu valori aflate în creștere)
 • Dezvoltarea și regularizarea sistemului de parcare publică, construind inclusiv parcări supraterane sau subterane
 • Modernizarea și facilitarea sistemului de achiziții bilete și încurajarea folosirii de către populație a mijloacelor de transport în comun
 • Creșterea rentabilității companiei locale de transport public
 • Reducerea riscului de accidente rutiere

Proiectul nr. 3 – Inovarea Sistemului de sănătate publică sub aspect logistic și susținerea personalului medical performant

 

Justificare:

 • Județul Botoșani prezintă simptomele unei disfuncționalități severe, culminând cu erori medicale notorii, coruptie în formă continuată, insuficiența resurselor umane (medici și personal auxiliar), dar și a celor materiale
 • Rețeaua locală de unități spitalicești este afectată de lipsa unor specializări extrem de necesare, cum ar fi cea de psihiatrie, cu tratarea dependenților de drog, alcool sau jocuri de noroc
 • Cabinetele medicale din școli au resurse minime, atât materiale, cât și umane
 • Medicii de familie sunt insuficienți numeric și supraîncărcați
 • Mediul profesional local nu încurajează cadrele medicale tinere să se stabilească în Botoșani după finalizarea rezidențiatului
 • Administrația locală nu are pe masa de lucru un plan de susținere a formării și menținerii cadrelor medicale cu înaltă calificare

Beneficii:

 • Asigurarea unor servicii medicale normale, de bună calitate, pentru populația întregului județ
 • Asigurarea asistenței medicale profesioniste în cabinetele medicale școlare din municipiu
 • Reducerea deficitului de medici de familie la nivel de oraș (cel puțin)
 • Crearea unui mediu sanogen în municipiul Botoșani, valorizând profesia, asanând funcționalitatea serviciilor din spitale și clinici publice